Okt. 2021  -  Liečebný pobyt v Dudinciach

Leto 2021 - Banská Štiavnica výlet

2016 - Hipoterapia 
Downov syndrom - Pomoc pre Veroniku - občianske združenie

© text a foto OZ Odstráňme prekážky