• Priamym finančným darom a vkladom na účet OZ Odstráňme prekážky:

ČSOB  -  IBAN SK95 7500 0000 0040 2948 9207  -  BIC-SWIFT CEKOSKBX


  • Príspevkom 2% z daní:

1/Ak si podávate daňové priznanie sám:  Vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane sa vypĺňa priamo v daňovom priznaní. Stačí ak vo Vašom daňovom priznaní vyplníte údaje o prijímateľovi:

IČO: 52 903 605, Právna forma:  Združenie,  Názov:  OZ Odstráňme prekážky,  Sídlo:  Opatovská 170/32 Hontianske Moravce 96271

2/ Ak ste zamestnanec:   Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na tomto osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu. K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj toto potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ich do 30. apríla 2024 osobne, alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Pred-vyplnené tlačivo tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov 2023.pdf Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov 2023.pdf
Veľkosť: 35,957 Kb
Typ: pdf
Veronika 2 percenta letak.pdf Veronika 2 percenta letak.pdf
Veľkosť: 1356,862 Kb
Typ: pdf
  • Šírením informácií o existencii OZ Odstráňme prekážky:
Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť Veroniku akýmkoľvek spôsobom.


Pomoc Veronike - OZ Odstráňme prekážky

© text a foto OZ Odstráňme prekážky